Tillväxttrenden fortsätterLeab fortsätter den positiva trenden. När många konkurrenter fortfarande ser vikande siffror, går Leab mot strömmen och redovisar en tydligt ökad orderingång de senaste tre månaderna. Eftersom denna uppgång ser ut att fortsätta även efter sommaren har vi anställt 18 erfarna montörer för att möta den ökade efterfrågan.

Hemligheten

Hemligheten bakom framgångarna – och det faktum att Leab kunnat hälsa ett flertal nya kunder välkomna den senaste tiden – ligger i resultatet av det produktionsoptimerande industrialiseringscenter som företaget invigde i april.
Satsning har ytterligare ökat kvaliteten i produktionen och dramatiskt minskat Time To Market. Till dags dato har Leab slutfört 12 projekt i det nya centrat som visar att tiden från första kontakt serieproduktion halverats!

– Ja, vi är mycket nöjda med utfallet. Detta kommer utan tvekan att fortsätta gynna både Leab och våra kunder. Vi har tagit fram en modern, flexibel och väldigt effektiv produktionslösning säger Martin Linder, VD på Leab.