Näringsdepartementets statssekreterare Jöran Hägglund besökte Leabs monter på S.E.E.

Syftet med besöket vara att orientera sig om förutsättningarna för Svensk elektronikindustri och få en inblick i vilka typer av produkter som tillverkas av svenska elektroniktillverkare. Jöran Hägglund togs emot av Leabs VD Martin Linder som informerade om Leabs verksamhet.

Besöket genomfördes tillsammans med representanter för branschföreningen Svensk Elektronik. Jöran Hägglund är för gemene man mest är känd för sina insatser i Saab-affären.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Martin Linder
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90