I samband med semestern kommer produktionschef Staffan Larsson att lämna över stafettpinnen när det gäller produktionsansvar och arbetet som lean-koordinator till företagets kvalitetschef Jenny Stenberg. Jenny och Staffan har jobbat sida vid sida det senaste året vilket garanterar en smidig övergång när nu Staffan går vidare i koncernen till ett motsvarande jobb på systerföretaget Brokk i Skellefteå.

– Ja, vi har hittat en bra väg i vårt lean-arbete, och vi fortsätter målmedvetet den inslagna kursen. Jag är också glad att företagsledning och fack samstämmigt ger mig detta förtroende, jag ser redan fram emot höstens arbete, berättar Jenny.