Som tidigare meddelats har Lövånger Elektronik AB nyligen investerat i en prototyplina för ytmonterade komponenter. Nu utökas maskinparken även med en selektivvåglödare av märket Pillarhouse för lödning av hålmonterade komponenter.

Selektivvåglödaren, som installerades strax före semestern, gör det möjligt för Lövångerfabriken att erbjuda kostnadseffektiv lödning av hålmonterade komponenter, som p g a utförande och konstruktion av produkt, tidigare endast varit möjliga att löda för hand.

– Den här investeringen har positiva effekter både avseende kapacitet och kvalitet, säger Leabs VD Martin Linder. För produkter som i övrigt varit lämpade att tillverka vid Lövångerfabriken har valet tidigare stått mellan att handlöda eller förlägga tillverkningen till annan fabrik inom gruppen. Leab i Lövånger blir helt enkelt en mer komplett fabrik i och med denna investering.

Selektivvåglödarens fullständiga typbeteckning är Pillarhouse Jade S-200 MKII. Klicka på play för att se filmen.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Martin Linder
Tel 0913-245 01
Mobil 070-637 68 90