Våra två produktionsenheter i Tallin, Estland, har nu flyttat in under samma tak. Detta har skett genom att Wintech AS har lämnat sina tidigare lokaler för att flytta i i Leab Eestis befintliga lokaler.

Flytten är ett naturligt steg i att öka och utveckla samarbetet mellan de båda bolagen även om båda bolagen drivs vidare som självständiga enheter inom Leab Group.

– Vi ser detta som en del i en process för att båda bolagen på ett mer naturligt sätt får tillgång till de olika nyckelkompetenser som finns samtidigt som vi kan öka maskinutnyttjandet, säger Peeter  Kallikivi, vd för Leab Eesti OÜ och Wintech AS.