Konjunkturnedgången har inte påverkat June Elektronik som behållit både produktionsvolymer och hela personalen under första halvåret 2009.

Fr o m juni har orderingången ökat ytterligare, vilket inneburit att June har hyrt in extra personal. I början av oktober hade June fyra inhyrda operatörer. June Elektronik räknar också med att behöva förstärka personalen ytterligare i slutet av 2009. De ökande volymerna innebär också ökat lokalbehov. Lokalerna kommer därför att utökas med 135m2.
-Den fortsatta volymökningen under 2010 kommer dock till stor del att hanteras genom maskininvesteringar som kommer att öka effektiviteten, berättar VD Peter Marklund.

För ytterligare information kontakta:
June Elektronik AB
VD Peter Marklund
Tel 036 – 16 36 90
Mobil 070-620 51 09