Leab fortsätter utbyggnaden av Leab online med order- och leveransfunktionerna ”Beställ produkt” och ”Bevaka leverans”.

Leabs ambition med Leab online är att skapa förutsättningar för helt nya och öppna samarbetsformer med sina kunder.
– Tillgänglighet, flexibilitet och tillgång till samma information är viktiga hörnstenar som hela grundidén med Leab online vilar på. Leab online ska helt enkelt underlätta samarbetet med oss. I den andan introducerar vi två nya funktioner, ”Beställ produkt” och ”Bevaka leverans”, säger Anders Pettersson, affärsutvecklare på Leab.
Med ”Beställ produkt” och ”Bevaka leverans” får kunderna en rad nya funktioner. ”Beställ produkt” används för att beställa produkter och lägga prognoser. Med ”Bevaka leverans” är det möjligt att kontrollera leveransstatus och leveransdatum, ändra leveransdatum, begära leveransbekräftelse m m.
Anders Pettersson ser många fördelar med de nya funktionerna.
– Våra kunder kan lägga order, kontrollera leveransstatus m m var de än befinner sig. Det ger maximal tillgänglighet och flexibilitet. Kunderna ser exakt hur vi planerat och kan diskutera leveranser med oss utifrån samma skärmbild.
Förutom att följa sina ordrar från beställning till leverans kan Leabs kunder även spåra levererade sändningar.
– Kunderna får till och med kontroll på godset sedan det lämnat fabriken via Leab online, tillägger Anders Pettersson. Med de nya funktionerna stöttar Leab online våra kunder hela vägen från konstruktion till leverans.
Parallellt med utvecklingen av de nya funktionerna har även tidigare funktioner vidareutvecklats. Det är nu möjligt att ladda upp produktstrukturer från Leabs mps-system. Kunderna kan sedan arbeta vidare med de produktstrukturer som de laddat upp med hjälp av funktionen ”Bygg produkt”. T ex för att bygga nya varianter av befintliga produkter. Dessutom har ”Sök komponent” utvecklats till en portal för elektronikkomponenter varifrån det är möjligt att länka sig vidare till tillverkarnas datablad.
Leab kommer att demonstrera Leab online och de nya funktionerna på Electronix 2006 i Göteborg (monter A02:06).