För att möta en fortsatt stark efterfrågan genomför Leab Group maskininvesteringar i samtliga fabriker. Vid Leab Eesti i Tallinn utökas dessutom lokalytorna.

I fabriken i Järlåsa har nyligen ytterligare en Mydata MY12 pick and place med Hydrahuvuden och Agilismatare installerats. En flexibel maskin som passar Järlåsa-fabrikens produktionsbehov perfekt enligt ElektronikProdukters VD Anders Florin.

Leab Eesti i Tallinn investerar i hålmonteringsautomater för såväl axiella som radiella komponenter samt incircuittest. Dessutom utökas lokalerna.
– I Tallinn har vi redan genomfört mindre ombyggnationer för att öka produktionsytorna och vi planerar just nu för ytterligare expansion som kommer att öka den tillgängliga lokalytan väsentligt, säger Leabs VD Erik Svedmark.

Förutom investeringarna i Järlåsa och Tallinn planerar Leab även att uppdatera ytmonteringslinorna i Lövånger med nya lödugnar.

Bakgrunden till investeringarna är att efterfrågan på Leabs tjänster är fortsatt stark.
– Vi har växt med i genomsnitt 50 mkr per år de senaste tre åren och vår bedömning är att vi kommer att växa även nästa år. De investeringar som vi nu gör i maskiner och lokaler syftar framförallt till att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster som nya kunder innebär, avslutar Erik Svedmark.

LEAB GROUP är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab Group, med moderbolaget Lövånger Elektronik AB och de två dotterbolagen Leab Eesti OÜ och ElektronikProdukter i Järlåsa AB, omsätter ca 350 miljoner SEK årligen och finns representerat i Lövånger, Uppsala, Jönköping, Kungsbacka och Tallinn i Estland. Leab ägs av industrimannen Carl Bennet via Lifco AB, en företagsgrupp med ca 4,2 miljarder SEK i omsättning och med över 2 2 00 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-24501
mobil 070-637 68 90