Under första hälften av 2011 kommer Leab Groups enhet i Estland att flytta till nya lokaler. Den nya lokalen byggdes 2004 och är på totalt 3 600 kvadratmeter. Tidigare hyresgäst har bedrivit elektroniktillverkning i lokalerna, varför inga större ombyggnationer krävs innan inflyttning.

Orsaken till flytten är dels att Leabs enhet i Estland vuxit kraftigt under det gångna året, samt att arbetet med effektiviseringar i produktionen visade på ett stort behov av mer ändamålsenliga lokaler.

–Det känns väldigt bra att ta det här steget. Våra nya lokaler är moderna och har bra läge ur ett logistikperspektiv. Vi trimmar dessutom kostnaderna, räknat per kvadratmeter fabriksyta, säger Erki Hirv, VD för Leab Eesti.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
Martin Linder, VD
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90