Vår hemsida har omarbetats rejält. Målsättningen har varit att skapa en lättillgänglig och aktuell hemsida. I och med den nya hemsidan tar vi också första steget till ökat interaktion med våra kunder.

Välkommen till vår nya hemsida. Här finns mycket mattnyttigt att läsa om Leab, våra enheter och partners och det tjänsteutbud som vi har att erbjuda. Under nästa år kommer hemsidan att byggas ut ytterligare och kompletteras med fler sidor.

Som ett led att ytterligare fördjupa relationerna till våra kunder är det nu möjligt att via hemsidan söka i vår komponentdatabas. Vänd dig till din kontakt på Leab så hjälper vi till att registrera dig som användare. Sidan ‘Leab online login’ kommer så småningom att byggas ut med ytterligare funktioner. Allt för att underlätta samarbetet med våra kunder.

Hoppas du kommer att finna vår nya hemsida intressant och läsvärd. Mycket nöje!