I en värld där det globala konkurrenstrycket ökar ska Leab bli den bästa leverantören av komplexa elektroniska produkter med höga krav på flexibilitet och kundanpassning. För att lyckas med det har Leab startat ett Lean-projekt.

Som ett led i satsningen på Lean har Leabs Lövångerfabrik antagits till Produktionslyftets program för att öka svensk industris produktionskompetens. Produktionslyftets övergripande syfte är att utveckla svenska företags förmåga att producera effektivt.

– Ytterst handlar det naturligtvis om att stärka vår konkurrenskraft, säger tekniska chefen Elvin Hillergren. Att erbjuda våra kunder kortare ledtid och större flexibilitet utan att ge avkall på kvalitet och leveransprecision. Det låter som en klyscha, men våra årliga kundunder-sökningar visar att det till ”syvende og sidst” är just detta som kunderna sätter störst värde på.

Just nu pågår en process att lägga fast de vägledande värderingar och principer som ska gälla för Lövångerfabrikens produktionssystem och ett 5S-projekt har också startats. Visionen är att bli Skandinaviens bästa tillverkningspartner av elektronik.

– Tittar vi in i kristallkulan är vi övertygande om att vi går mot allt kortare serier samtidigt som produktfloran och kraven på kundanpassning ökar, säger Elvin Hillergren. Det kommer bland annat att kräva visuell produktionsplanering, optimerade flöden och korta ställ- och genomloppstider.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Martin Linder
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90