På allt fler elektronikprodukter ställs ökade krav när det gäller tvättning, lackning och ingjutning. Under den senaste tioårsperioden har andelen sådana produkter fördubblats på Leab Groups Lövångersfabrik och efterfrågan fortsätter att öka. Det handlar ofta om produkter som ska klara svåra miljöer, t.ex. i marina applikationer och inom flygindustrin.
Strax före semestern togs därför en ny miljöavdelning i drift, inredd för att klara även framtida expansion.


Berit Perman laddar den nya kretskortstvätten. (Foto: Maria Åström)

I den nya miljöavdelningen är tvättning, lackning/gjutning och torkning separerat i tre olika rum. Jämfört med det tidigare miljörummet är ytan dessutom större, och utrustning för kretskortstvätt och torkskåp helt nya. Även ventilationsanläggningen är ny och följer dagens krav. De traditionella dragskåpen är kompletterade med en sprutbox.

– Vi har även två andra miljöavdelningar i fabriken, men de är mer kundspecifika, berättar Rickard Croner, projektledare för den nya miljöavdelningens byggnation. Den nya miljöavdelningen är byggd för att klara en flexibel produktion av alla typer av kretskort som ska ytbehandlas.

– Men den främsta anledningen till denna investering är ändå den förbättrade arbetsmiljön, avslutar Rickard Croner.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Martin Linder
tel 0913-245 01Mobil 070- 637 68 90