Säkerhetsföretaget Nordic Alarm – med kunder som Svenska Försvaret, Polismyndigheten, McDonalds, Shell m fl – väljer Leab, Lövånger Elektronik AB, som ny tillverkare för sin nya spetsprodukt Nordic SmartBox.

På Leab ser man samarbetet med Nordic Alarm som mycket viktigt och strategiskt för framtiden.
– Vi har verkat inom säkerhetsområdet sedan många år och genom samverkan med Nordic Alarm tar vi nu ytterligare ett viktigt kliv framåt. För oss är detta ytterligare en bekräftelse på vår satsning inom det växande och snabbt utvecklande säkerhetsområdet, säger Rolf Lindström, marknadschef på Leab.

SmartBox är ett trådlöst säkerhetssystem för handhavande och kontroll av krävande säkerhets –och fastighetsapplikationer. Systemet hanterar bl. a inbrottslarm och överfallslarm och fjärrstyrning av system för ex. värme och belysning. Dessutom kan SmartBox mäta, logga och kontrollera temperaturer i frysar och kyldiskar.

För Leab innebär uppdraget att man kommer att tillverka centralenheten i SmartBox systemet och andra vitala komponenter.
-Leab är redan igång med produktionen och resultaten när det gäller kvalitet har överträffat våra förväntningar, säger Torbjörn Hansson, vice VD och Operativ chef på Nordic Alarm.

Nordic Alarms leverantörsval föregicks av en omfattande upphandlings och utvärderingsprocess. Ett flertal elektroniktillverkare synades i sömmarna innan man fastnade för Leab.
-Leab skiljde ut sig på flera viktiga punkter, säger Torbjörn Hansson. Vi kände direkt att de var ovanligt kundfokuserade. De lyssnade noga på vad vi ville ha, och svarade snabbt upp med ett bra offertunderlag, säger Torbjörn Hansson. Även tryggheten och stabiliteten var skiljepunkter som tilltalade Nordic Alarm.
– Här betyder Leabs ägarstruktur en hel del, avslutar Torbjörn Hansson.

Nordic Alarm AB, är ett av Sveriges ledande säkerhets företag inom skydd av högriskobjekt. Företagets verksamhet spänner idag över allt från inbrotts-, tillträdes- och personskydd till högsäkerhets- och integrerade system. Mer info lämnas av vVD och Operativ chef Torbjörn Hansson, tel 08-514 949 08.

Leab, Lövånger Elektronik AB, är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare och ingår i Sorb Industri, en industrikoncern som ägs av Carl Bennet, med ca 800 medarbetare och en omsättning på 1,3 miljarder kr. Leab omsatte 235 milj kr år 2003. Mer info lämnas av VD Erik Svedmark, tel 0913-245 00.