För att underlätta och effektivisera för sina kunder introducerar Leab den web-baserade tjänsten Leab online. I steg ett erbjuds kunderna funktionen ”Sök komponent” som möjliggör sökningar i Leabs komponentdatabas via Leabs hemsida www.leab.se.

Med hjälp av Leab online erhåller Leabs kunder en ingång till Leabs mps- och ledningssystem. Inledningsvis får kunderna tillgång till funktionen ”Sök komponent”. Med hjälp av denna funktion kan de bl a söka information om godkända fabrikat, årsförbrukning, RoHS-status m m.

Leabs VD Erik Svedmark förklarar satsningen på Leab online.
– Vi ser många fördelar med Leab online. Till exempel så skapar det bättre förutsättningar för att samarbeta redan i tidiga faser av ett utvecklingsprojekt. Kunden kan välja rätt komponent redan från början och på så sätt erhålla volymfördelar och därmed även prisfördelar.

En annan fördel är att ha tillgång till samma information vilket underlättar kommunikationen avsevärt.
– Tänkt dig en situation där kunden sitter vid en skärm hos sig och vi vid en skärm hos oss och diskuterar lämpliga komponenter till en produkt. Att då kunna se på samma skärmbild är en klar fördel, menar Erik Svedmark.

Företag som inte är kunder hos Leab kommer efter intresseanmälan på Leabs hemsida att erbjudas begränsade användarrättigheter med avseende på tid och funktion för att på så sätt ha möjlighet att prova Leab online. Fullständiga användarrättigheter delas bara ut till Leabs kunder och först efter att de godkänt användarvillkoren.

För Leab är satsningen på Leab online ett led i en långsiktig strategi att underlätta och fördjupa samarbetet med kunderna.
– Funktionen ”Sök komponent” är den första tjänsten som erbjuds våra kunder på Leab online men definitivt inte den sista. Vi kommer att bygga ut Leab online med ytterligare funktioner under våren och sommaren. Ytterst handlar det om att ge kunderna vad de efterfrågar, avslutar Erik Svedmark.

Lövånger Elektronik AB (Leab) är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab finns representerat i Stockholm, Jönköping, Lövånger och Tallinn i Estland. Tillverkningsenheter finns i Lövånger, Tallinn samt via samarbetsavtal i Jönköping. Leab ingår i Sorb Industri, en industrikoncern med Carl Bennet som ägare och en sammanlagd omsättning på 1,3 miljarder kr.

För ytterligare information kontakta:
VD Erik Svedmark
tel 0913-24501
mobil 070 – 637 68 90