Björn Ericsson har sedan 2007 varit en viktig kugge på Leab Uppsala som ansvarig för orderhantering/dokumenthantering/avvikelsehantering, Björn har med sin yrkesmässiga och sociala kompetens varit mycket uppskattad av både medarbetare och kunder. Efter ett par år som ”arbetande pensionär” har han nu bestämt sig för att gå i pension. Björn kommer dock att fortsätta bidra med sin gedigna kompetens även i framtiden, men då i mindre omfattning och i specifika projekt.

Björns roll och ansvar tas nu över av Leo Šunjić. Leos tidigare ansvar för produktionsledning övertas av Balasooriyan Jegarasasingam tillsammans med Kim Eriksson.

Ny ständigt tillgänglig e-mailadress

I samband med dessa förändringar tar nu Leab Uppsala ytterligare steg för enklare och säkrare kommunikation med kunder och övriga intressenter. Detta genom implementering av en ny, gemensam e-mailadress som alltid bevakas och administreras under arbetstid av en ansvarig person. Personen som administrerar adressen svarar eller vidareförmedlar kommunikationen till en relevant tillgänglig person eller funktion inom företaget.

Exempel på ärenden som med fördel kan skickas till denna adress:
· Försäljning
· Offertförfrågningar
· Order
· Leveransfrågor
· Avvikelsehantering
· Ändringshantering m.m.

Den nya adressen är: hub.uppsala@leab.se

Helt enkelt en adress där alla typer av frågor dirigeras rätt. Leab Uppsalas individuella e-mailadresser är givetvis även i fortsättningen tillgängliga för kommunikation.