Den 22-23 januari öppnas dörrarna för Elektronik 2013 – Sveriges största elektronikmässa på Easy Fairs i Göteborg. Mässan tar ett rejält grepp om framtidens elektroniklösningar och har blivit en viktig mötesplats mellan kunder och leverantörer i branschen, så även för Leab.

Leab uppmärksammas på ett särskilt sätt detta år genom att vår VD Martin Linder är en av talarna på mässan. Ämnet är ”Effekter av Lean i elektronikföretag” och de fördelar detta innebär för Leabs kunder.

Leab är ett av de företag som tillsammans med Produktionslyftet aktivt arbetat med att utveckla sitt produktions- och förändringsarbete. Martin Linder kommer tillsammans med Roger Lundin på Swerea IVF att beskriva hur man under en 18 månadersperiod lyckats skapa ett uthålligt förändringsarbete med hjälp av de metoder och verktyg som Lean-metodiken erbjuder.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar tid och resurser. Syftet är att identifiera och eliminera alla delar i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att rätt satsning på Lean i hela företaget visserligen ger goda resultat redan på kort sikt, men att de riktigt stora vinsterna kommer på lång sikt.

Ett övergripande fokus för Produktionslyftet är att skapa en samordnande effekt inom effektiv produktion i en nationell struktur för kompetensleverantörer, inbegripande institut, högskolor och regionala aktörer samt kompletterande kommersiella aktörer. Bakom satsningen står KK-stiftelsen, Vinnova, Tillväxtverket (före detta Nutek), IF Metall och Teknikföretagen.

Leab och vår VD Martin Linder hittar du under Elektronik 2013 i monter monter B04:31. För mer information om Leabs deltagande, kontakta försäljningschef Rolf Lindström på rolf.lindstrom@leab.se eller mobil 070-326 26 62.