Nu kan Lövångerfabriken kalla sig svensk mästare i kvalitetssäkring. Ingen annan fabrik i Sverige har både IRIS – kvalitetssäkring för avancerad elektronik för järnvägsindustrin – och ISO 13485 dvs certifiering för medicinsk teknik.

Arbetet med den senaste certifieringen började redan i slutet på 2012, då Leab gjorde en inledande analys över vad som skulle krävas för att lövångerfabriken skulle klara de medicinsk-tekniska kraven.

I maj fick LEAB i Lövånger besök av fyra revisorer från Bureau Veritas, en av de ledande certifieringsorganen för riskhantering och kvalitetssäkring med 52 000 anställda i 140 länder. De gick igenom hela fabriken och studerade varenda liten del av produktionen.

Efter en veckas minutiös genomgång fick Leab fick ett positivt förhandsbesked.

– Vi håller en mycket hög nivå på vårt kvalitetsarbete och är helt redo för produktion av medicinsk-teknisk produktion, berättar Jenny Stenberg, kvalitetsansvarig inom Leab Group.

 

Lövångerfabriken i en klass för sig

Och häromdagen kom det yttersta beviset. Ett brev med beviset på att lövångerfabriken nu är i en kvalitetsklass för sig.

Även Leabs VD Martin Linder är glad idag:

– Visst, det här har Lövånger all anledning att vara stolt över. Det här följer vår plan och satsning på det medicinsk-tekniska området och certifieringen ger Lövångerfabriken en viktig konkurrensfördel, vilket givetvis är positivt för hela bygden.

Mer information om den nya ISO-certifieringen kan du få av Jenny Stenberg, 070 313 80 95 eller VD Martin Linder på 070 637 68 90

 
Jenny pressrelease
Med certifieringen för ISO 13485 kan Leabs Lövångerfabrik titulera sig svensk ISO-mästare.
Ingen annan svensk fabrik är så välcertifierade, berättar Jenny Stenberg, kvalitetsansvarig inom Leab Group.
FOTO: Leab