Leab ägda ElektronikProdukter i Järlåsa nyinvesterar i en MY12:a från Mydata för att möta ökad efterfrågan.

Uppsala-företaget ElektronikProdukter i Järlåsa AB som så sent som i juli förvärvades av Lövånger Elektronik AB (Leab) rivstartar efter semestern genom att nyinvestera i en monteringsrobot från Mydata. Anders Florin, VD för ElektronikProdukter, berättar om bakgrunden till investeringen.
– Vi har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren och ser en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster, inte minst sedan vi blev en del av av Leab Group. Därför investerar vi nu i ökad ytmonteringskapacitet.

Investeringen, en Mydata MY12, ger inte bara ökad monteringskapacitet. Med senaste programvara, optisk centrering och hydrahuvuden medges såväl snabba ställ som hög precision. Hög kapacitet kan kombineras med hög upplösning och hantering av komplexa komponenter.

För Leab spelar ElektronikProdukter i Järlåsa en viktig strategisk roll vid industrialisering av nya produkter.
– Fabriken har redan en hög teknisk nivå. Med nyinvesteringen blir vi ännu bättre och kan tillverka produkter med mycket hög komplexitet som ligger i framkant av teknikutvecklingen, avslutar Anders Florin.

Investeringen kommer att vara i full drift innan utgången av augusti månad.

Uppsala-företaget Elektronikprodukter i Järlåsa AB ingår i Leab Group, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab finns representerat i Stockholm, Uppsala, Jönköping, Lövånger och Tallinn i Estland. Tillverkningsenheter finns i Lövånger, Uppsala och Tallinn samt via samarbetsavtal i Jönköping. Leab ägs i sin tur av industrimannen Carl Bennet via Sorb Industri, en industrigrupp med ca 1,4 miljarder SEK i omsättning och med över 900 anställda.

För ytterligare information kontakta:

ElektronikProdukter i Järlåsa AB
VD Anders Florin
tel 018-39 11 28
mobil 070-589 34 98

Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90