Pressmeddelande 29 maj 2018

LEAB Group anställer VD till Leab, Göteborg

LEAB group har anställt en VD för produktionsenheten Leab Göteborg(Spocs). Erki Hirv som även är vår VD i vår enhet i Tallinn, har fått detta ärofyllda uppdrag och han tillträder 1juni.

Erki Hirv har en lång erfarenhet i branschen och är en mycket kompetent och trygg ledare som kommer att vidareutveckla företaget mot de mål och fokus som vi har.

Sedan tidigare har LEAB group flera enheter, Lövånger, Uppsala, Fagersta och Tallinn. Leab Göteborg är det senaste förvärvet och köptes upp 1 mars 2018.

Mer om LEAB Group

www.leab.se

För mer information:

Ivan.vincent(snabela)leab.se

070-363 72 74