– När nu hjulen börjar snurra igen kommer längre ledtider på elektronikkomponenter som ett brev på posten. Vi har redan börjat märka effekterna framför allt på vissa komponentgrupper.
Det berättar Ingalill Backlund, inköpschef på Leab Group med fabriker i Lövånger, Uppsala och Tallinn.

På vissa komponenter handlar det om upp till tredubblade leveranstider, från 6-8 veckor till 14-20 veckor. Detta är en följd av den finansiella krisen då många tillverkare av komponenter reducerade sin kapacitet. Nu ökar efterfrågan och därmed leveranstiderna, en allokeringssituation har uppstått på vissa komponentområden.

– Vi uppmanar våra kunder att förlänga prognoserna för att vi skall kunna säkra komponenter mot önskad leveransplan och undvika leveransproblem. Det blir extra viktigt att hålla en tät kontakt med sina kontaktpersoner på Leab. Sedan är förstås också risken för ökade komponentpriser överhängande.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Martin Linder
tel 0913-245 00
mobil 070-637 68 90