Sedan många år tillbaka har Leab levererat utrustning till järnvägsindustrin över hela världen. Under förra året framkom önskemål från en betydande kund att Leab skulle ta steget att certifiera sig mot IRIS (International Railway Industry Standard). I samband med beslutet att arbeta mot en IRIS-certifiering beslutades också att införa ett helt nytt kvalitets- och ledningssystem. Detta har nu reviderats mot IRIS och godkänts.

-Det har varit ett stort projekt att arbeta igenom samtliga rutiner och processer. Därför är det mycket tillfredställande att vi har klarat certifieringen och att vi nu har ännu bättre kontroll på vårt arbetssätt. Tack vare arbetet med IRIS kan vi bredda vårt engagemang, både mot järnvägsindustrin och andra segment med extra höga krav på dokumentation och kvalitet, säger Martin Linder, VD och koncernchef för Leab Group.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB                                                                                
Martin Linder, VD                                                                                   
tel 0913-245 01                                                                                                                   
mobil 070-637 68 90