Sauli Tulkki har anställts som vice VD och Platschef vid Leab-ägda ElektronikProdukter i Järlåsa AB.

ElektronikProdukter i Järlåsa har vuxit kraftigt sedan Leab förvärvade företaget för drygt ett år sedan. Med anställningen av Sauli Tulkki förstärks företagets lednings-funktion i syfte att fortsätta utveckla bolaget.

Sauli Tulkki, som har gedigen elektronik-bakgrund från såväl konstruktion som produktion, kommer närmast från en befattning som VD för Radi Medical Systems produktionsbolag i Thailand. Som vice VD och Platschef ska han i första hand ansvara för produktionen vid fabriken i Järlåsa.

– Jag ser det som en spännande utmaning att fortsätta utveckla ElektronikProdukter tillsammans med den nuvarande ledningen. Min förhoppning är att jag med min erfarenhet inom elektronikproduktion ska kunna bidra positivt till företagets utveckling, säger Sauli Tulkki, som började sin anställning förra veckan.

Anders Florin, VD för ElektronikProdukter, kan se tillbaka på ett spännande år i ElektronikProdukters utveckling och efterfrågan på företagets tjänster är fortsatt stark.
– Vi måste anpassa organisation och ledning för att kunna fortsätta utvecklas i den takt vi nu gör. Med Sauli i företaget ska jag fokusera mer på våra kunder, säger Anders Florin.

Uppsala-företaget ElektronikProdukter i Järlåsa AB ingår i Leab Group, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab Group omsätter ca 350 mkr årligen och finns representerat i Lövånger, Uppsala, Jönköping och Tallinn i Estland. Leab Group ägs i sin tur av industrimannen Carl Bennet via Lifco AB, en företagsgrupp med ca 2,8 miljarder SEK i omsättning och med över 1400 anställda.

För ytterligare information kontakta:

ElektronikProdukter i Järlåsa AB
VD Anders Florin
tel 018-39 11 28
mobil 070-589 34 98

Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90