Lab.gruppen AB har tecknat avtal med Leab Group om tillverkning av kretskort till Lab.gruppens förstärkarprodukter. Som en följd av avtalet, vars värde uppskattas till ca 50 miljoner kronor årligen, etablerar Leab sig i nära anslutning till Lab.gruppen i Kungsbacka.

Lab.gruppen är en av världens ledande tillverkare av effektförstärkare för professionellt bruk och tillverkningen sker i egen fabrik i Kungsbacka utanför Göteborg. Tidigare har Lab.gruppen själva svarat för all tillverkning och materialförsörjning med undantag för monteringen av kretskort som lagts ut på externa tillverkare.

Lab.gruppen outsourcar nu hela sin kretskortsproduktion, inkl materialförsörjning, och väljer Leab Group som ny tillverkningspartner. Leab etablerar sig samtidigt i nära anslutning till Lab.gruppen i Kungsbacka med ett logistik- och servicecenter. Där kommer bl a planering, leveranser och slutkonfigurering av kretskort att ske.

För Lab.gruppen, som vuxit kraftig de senaste åren, är avtalet en följd av ett strategiskt beslut att inte själva ansvara för materialförsörjning på kretskortsnivå och istället etablera ett mycket nära samarbete med sin tillverkningspartner.
– Vi har sökt en partner som kan ge oss närhet, flexibilitet och korta ledtider och som samtidigt har kunnande och resurser att utvecklas med oss. Allt i syfte att säkra fortsatt tillväxt och ge våra kunder optimal servicegrad. Den partnern vi hittat i Leab, säger Tomas Lilja, VD för Lab.gruppen.

Det totala ordervärdet för Leabs del beräknas uppgå till ca 50 miljoner kronor årligen när samarbetet är fullt utvecklat. Merparten av tillverkningen kommer att ske vid Leabs fabrik i Tallinn men även fabrikerna i Lövånger och Järlåsa kommer att spela en viktig roll i samarbetet.

För Leab är avtalet med Lab.gruppen en viktig del i företagets utveckling och tillväxt.
– Vi är oerhört stolta över att fått detta förtroendet. Det bekräftar att vårt koncept med effektiv produktion kombinerat med helhetstänkande inom logistik är helt rätt. Etableringen i Kungsbacka känns också viktig. Den kommer att ge klara fördelar för Lab.gruppen och på sikt kan vår närvaro förhoppningsvis även komma övriga kunder i regionen till nytta, säger Leabs VD Erik Svedmark.

LAB.GRUPPEN AB, med huvudkontor i Kungsbacka utanför Göteborg, utvecklar, tillverkar och marknadsför effektförstärkare för professionellt bruk. Lab.gruppens produkter används vid turnéer, konserter, teaterframträdanden m m, men finns också fast installerade på arenor, biografer, nöjeslokaler och många andra platser. Lab.gruppen, som ägs av danska TC Group, har 130 anställda som drivs av uppfinnarglädje och tillfredställelsen av att leverera en fulländad produkt med yttersta kvalitet.

LEAB GROUP är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab Group omsätter ca 350 miljoner SEK årligen och finns representerat i Lövånger, Uppsala, Jönköping och Tallinn i Estland. Leab ägs av industrimannen Carl Bennet via Lifco AB, en företagsgrupp med ca 4,2 miljarder SEK i omsättning och med över 2 000 anställda.

För ytterligare information kontakta:
Lab.gruppen AB
VD Tomas Lilja
tel 0300-56 28 02
mobil 070-512 09 03

Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-24501
mobil 070-637 68 90