Allan Lipp, kvalitetschef på Leab Eesti OÜ, meddelar att företaget har genomfört en komplett certifiering. Leab Groups estländska fabrik är nu certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

-Vi arbetar kontinuerligt med frågor kring kvalitet, miljö och hälsa vid våra anläggningar för att tillmötesgå, och helst överträffa, de krav som ställs från kunder och myndigheter samt för att värna vår egen personals hälsa, säger Martin Linder, koncernchef för Leab Group. Vår fabrik i Tallinn, Estland, har utvecklats snabbt under året. Att verksamheten flyttade till nya lokaler i slutet av förra året har också bidragit positivt till den nuvarande expansionstakten.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
Martin Linder, VD
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90