June Elektronik satsar vidare på ny och modern teknik. Senaste tillskottet är en lödugn från Rehm som levereras i månadsskiftet januari-februari.

För Peter Marklund, VD på June Elektronik AB i Jönköping, är bästa tänkbara utrustning i kombination med kunnig och motiverad personal, viktiga förutsättningar för att uppfylla kundernas förväntningar. Därför har företaget investerat i en Rehm VX Nitro 3500 typ 734. En ugn som är utrustad för att klara mycket höga processkrav.
– Det är inte den billigaste ugnen men den ger bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med lödningarna, säger Peter Marklund.

Den nya ugnen kan ses på Stockholmsmässans elektronikmässa Elektronik/EP den 28-30 januari. Där kommer ugnen att ingå i mässans lina för live-produktion. Ugnen levereras sedan till June Elektronik direkt efter mässan.

Med investeringen i den nya ugnen och övriga planerade investeringar ökar lokalbehovet. June utökar därför lokalerna i befintlig fastighet med ca 100 kvadratmeter.

Jönköpingsföretaget June Elektronik AB erbjuder kvalificerad tillverkning av såväl hålmonterade som ytmonterade kretskort. Tillverkningen är inriktad på prototyper och serieproduktion i mindre till medelstora serier. Företaget, som ägs av Peter Marklund, har 17 anställda och omsätter ca 20 mkr per år. June Elektronik har partnerskapsavtal med Leab Group, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikprodukter.

För ytterligare information kontakta:

June Elektronik AB
VD Peter Marklund
tel 036-16 36 90
mobil 070-620 51 09