– Jordbävningen i Japan är en katastrof av stora mått som har orsakat många personliga tragedier. På Leab arbetar vi nu för fullt för att överblicka konsekvenserna när det gäller komponentförsörjningen, berättar Leab Groups koncernchef Martin Linder. Situationen som har uppstått kommer utan tvivel att påverka världens elektronikindustri. Det är dock mycket svårt att få svar och grepp om situationen så det kommer förmodligen att dröja ytterligare några veckor innan vi vet om – och i så fall hur – våra kunder påverkas när det gäller Leabs leveranskapacitet och precision. Berörda kunder kommer att hållas kontinuerligt uppdaterade.

-Vi har full förståelse för att räddningsarbetet, begränsandet av jordbävningens följder och återuppbyggnaden av bostäder och kommunikationer är prioriterat i Japan just nu, avslutar Martin Linder.