SD_120214_6368_webb

Att våra produkter håller rätt kvalitet är A och O för både oss och våra kunder. Därför har vi satsat på nyinvesteringar i vår produktionsanläggning i Lövånger. Investeringar som förbättrar kvalitetssäkringen och säkerställer en fortsatt stabilitet i produktionsprocessen.

Som ett led i vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar har vi under en tid gjort flera nyinvesteringar i vår produktionsanläggning i Lövånger. Allt för att ytterligare kvalitetssäkra att våra produkter lever upp till de höga förväntningar som vi vet att våra kunder har.

En viktig del i satsningen är en ny ICT-utrustning, In Circuit Test, som används för att testa producerade kretskort. Med ICT-tekniken testas ett helt kretskort, det innebär att testningen får en högre täckning vilket säkrar kvaliteten ytterligare. För vissa typer av kretskort kan ICT-tekniken till och med ersätta en funktionstest.

En annan viktig del av satsningen i Lövånger är en helt ny AOI-utrustning, Automatic Optic Inspection, som visuellt avsynar kretskorten 3-dimensionellt. Detta betyder att vi kan avsyna fler typer av komponenter snabbare och med betydligt högre precision än vår tidigare AOI.

När det gäller optisk avsyning kan vi nu också med en ny utrustning som kallas Extra Eye snabbare hitta eventuella komponentproblem som kan orsaka fördröjning i framtagandet av nya prototyper i vårt industrialiseringscenter.

I vårt arbete med daglig styrning strävar vi ständigt efter att effektivisera produktionsprocessen. Därför har vi också satsat på ytterligare en våglödare för ökad flexibilitet, vilket kommer att effektivisera materialflödet i produktionsprocessen samt även investerat i klimatkontrollerade skåp där vi förvarar fuktkänsliga komponenter.