Generellt hög kvalitet, bra tryck och mer positiva tongångar än på länge. Och för Leab specifikt: Mycket uppskattning och inledda förhandlingar med flera nya, potentiella kunder. Det var det lyckosamma resultatet av Leabs deltagande på Easy Fair-mässan i Göteborg häromsistens.

– Att mässan lett till konkreta förfrågningar är givetvis värdefullt. Det handlar om en handfull presumtiva ordrar varav en är riktigt stor, säger Martin Linder, VD på Leab.

VD Martin Linder höll också ett uppskattat föredrag om Leabs framgångsrika lean-arbete. Seminariet var initierat av Produktionslyftet som totalt engagerar ett 80-tal kommersiella företag, av vilka Leab alltså hade valts ut för att berätta om sitt framgångsrecept.

– Föredraget var mycket uppskattat och många både kunder och kollegor/konkurrenter deltog i eftersnacket vilket känns hedersamt och roligt, säger Martin Linder.

Easy Fairs räknas som Sveriges största elektronikmässa där det kompakta två-dagars-formatet ger en stor genomströmning av högkvalitativa deltagare och besökare. Leabs medarbetare på mässan kunde också notera en större optimism än vanligt för framtiden jämfört med de senaste åren.

– Ja, atmosfären var klart mer positiv. Om det handlar om en generell uppgång är svårt att säga. Men för oss på Leab är den positiva känslan påtaglig. Inte minst tack vare alla förfrågningar på mässan, avslutar Marin Linder.

Leab på Easy Fair-mässan