Efter sex framgångsrika år som VD och koncernchef lämnar Erik Svedmark Leab den sista oktober. Rekryteringen av ny VD har påbörjats.

Erik Svedmark, VD för Lövånger Elektronik AB och koncernchef för Leab Group, har utsetts till VD för SQS AB som utvecklar säkerhetslösningar för bank- och värdetransportmarknaden, och lämnar därmed Leab.

– Det har varit både spännande och stimulerande att få vara med om den resa som Leab gjort de senaste åren, säger Erik Svedmark. Det är därför med visst vemod som jag nu efter sex år på Leab bestämt mig för att prova något nytt.

Leabs styrelseordförande Fredrik Karlsson, tillika VD i Leabs moderbolag Lifco AB, är mycket nöjd med det arbete som Erik gjort som VD.

– Erik har utvecklat Leab Group till vad det är idag, säger Fredrik Karlsson. Under hans ledning har inte bara omsättningen fördubblats utan även lönsamheten varit god.

Erik Svedmark gör sin sista arbetsdag på Leab den sista oktober. Rekryteringen av ny VD har påbörjats och Fredrik Karlssons ambition är att så snart som möjligt kunna presentera en efterträdare. Vid behov kommer Fredrik Karlsson att fungera som arbetande styrelseordförande för Leab under en övergångsperiod.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-245 01
mobil 070-637 68 90
Styrelseordförande Fredrik Karlsson
tel 08-506 505 42
mobil 070-320 35 92