ElektronikProdukter i Järlåsa blir Lövånger Elektronik Uppsala AB (Leab Uppsala).
Syftet med nya företagsnamnet är att visa tydligare samhörighet till Leab Group samt att peka på den geografiska tillhörigheten i Uppsala och Mälarregionen.

-Efter snart sex år inom Leab Group känner vi på ElektronikProdukter i Järlåsa allt större tillhörighet i Leab-sfären, säger Sauli Tulkki VD på Leab Uppsala (tvåa från höger på bilden). Det nya företagsnamnet är ett naturligt steg för att tydliggöra detta för vår personal, våra kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Utöver namnbytet sker inga andra förändringar vid Leabs Uppsalas fabrik. Här arbetar ett 30-tal personer med avancerad elektroniktillverkning, allt från prototyptillverkning och industrialisering till produktion av korta-medellånga serier.

För ytterligare information kontakta:
Leab Group/Lövånger Elektronik AB Leab Group/Lövånger Elektronik i Uppsala AB

Martin Linder
tel 0913-245 01, mobil 070-637 68 90

Sauli Tulkki
tel 018- 39 19 54, mobil 070-585 21 28