SD_120214_6204

Bara sex månader efter att Leab slog upp portarna för sitt industrialiseringscenter är succén ett faktum. Satsningen har redan skapat nya produktionsfördelar i ett 20-tal utvecklingsprojekt, hjälpt kunder till bättre produkter och halverat tiden från första prototyp till serieproduktion.

Och ändå är det bara början.

– Vi ser en stor potential även för äldre konstruktioner där vi genom små komponentförändringar och smarta produktionsoptimeringar kan göra stor skillnad, påpekar Ivan Vincent, försäljningschef på Leab och ansvarig för satsningen.

Det nya centrat samlar alla processer och all utrustning som är viktiga för att produktionsoptimera en produkt tillsammans med en handplockad kärntrupp av personal. Förutom att detta kompetenscentra kortar tiden från första kontakt till serieproduktion innebär det att Leab kan bygga bort barnsjukdomar och flaskhalsar redan innan produkten går i produktion. Men vet att den är klar, och såväl utvecklingsarbetet och konstruktionen är noga dokumenterad.

Leabs Industrialiseringscentrum har också en ”hedersplats” i Leabs fabrik i Lövånger. En dedikerad yta som är strategiskt placerad mitt i den 5000 kvadratmeter stora anläggningen för att vid behov kunna låna resurser och utrustning från den ordinarie produktionen.

Mitt i fabriken? Borde det inte snarare vara hemlig, undanskymd avdelning, undrar vän av ordning?

– Nej, som kontraktstillverkare är sekretess och produkthemligheter en normal del av vardagen. Hela Leabfabriken är ett låst område, utan insyn för obehöriga. Därför har vi medvetet lagt industrialiseringsavdelningen så centralt som möjligt, vilket ger en otrolig flexibilitet vad gäller kapacitet och resurser.

– En viktig del i en sån här process är just utvecklingstiden, så istället för att se industrialiseringen som en egen ö, har vi även gett den en gräddfil in i ytmonteringsprocessen.

Kvalitetssäkring och vidareutveckling

Hur lång tid en utvecklingsprocess tar varierar givetvis från produkt till produkt, bland annat beroende på hur komplex produkten är. I genomsnitt handlar det om en optimeringsprocess på två månader där man går igenom konstruktion, komponentval, fixturer, produktionsrutiner, prototyper och förserier. Alla utvecklingssteg dokumenteras och utvärderas sedan tillsammans med kunden. Denna kvalitetssäkring innebär att man enkelt kan justera produktionsrutinerna om någon av förutsättningarna ändras.

– Det kan till exempel handla om att det kommer nya och ännu bättre komponenter. Elektronikbranschen är en bransch i ständig förändring, och det händer saker varje dag som kan innebära nya möjligheter för kunden.

Finns det någon storlek på projekt eller företag som speciellt gynnas av denna industrialiseringsprocess?

– Egentligen inte. Vi har stora världsomspännande företag som jobbar med optimeringar av nya produkter hos oss, men också företag av typen ”Kalle på hörnet” som hittar produktionsfördelar även med små produkter och små serier, berättar Ivan Vincent.

– Men självklart öppnar optimeringen möjligheten till stora skalfördelar. Vi har exempel på uppdrag där vi nära nog fördubblat produktionstakten med samma resurser genom att se över processer och konstruktion.

Det finns också exempel där kunden visserligen har egen tillverkning i Asien, men man valt att lägga industrialiseringsarbetet hos Leab eftersom det möjliggör ett betydligt snabbare och flexiblare utvecklingsarbete. Då har Leabs arbete avslutats med leveransen av en färdig prototyp.

– Men självklart är vår förhoppning att vi också kan visa på fördelarna att även serietillverka produkten hos oss. Och det har redan hänt i ett par fall, vilket givetvis är inspirerande…