Leab Group investerar i en helt ny ytmonteringslina i fabriken i Lövånger.

– Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och det här är en viktig investering i vår satsning på framtiden, säger Martin Linder, styrelseordförande för Leab Group.   

Ökad kapacitet, större flexibilitet och ökad trygghet. Den nya ytmonteringslinan vid Lövånger Elektronik har stora fördelar för Leab Groups kunder.

– Vi ser en ökad efterfrågan, framförallt på mindre serier, och kan med den här investeringen möta behovet av flexibilitet bättre, konstaterar Martin Linder.

Den nya maskinen vid Lövånger Elektronik har korta uppstartstider och bättre förutsättningar för att producera korta serier.

– Idag måste man kunna hantera korta ledtider, små serier och plötsliga svängningar i produktionen. Med den nya ytmonteringslinan blir vi ännu bättre på det i Lövånger, förklarar Ivan Vincent, vd för Lövånger Elektronik.

Den nya ytmonteringslinan är av märket Mycronic, som är världsledande tillverkare av produktionsutrustning för elektronikindustrin.

– Nu kan vi åta oss alla typer av produktion vilket stärker konkurrenskraften för Lövånger Elektronik, säger Ivan Vincent.

Samtidigt som Leab Group investerar i ny ytmonteringslina vid Lövånger Elektronik ökar också koncernens totala kapacitet eftersom produktionskapaciteten vid fabriken i Estland blir högre. Det här betyder också att samtliga fabriker i koncernen har samma fabrikat på maskinerna.

– Följden blir ökad trygghet för våra kunder. Nu kan vi snabbt flytta produktion mellan våra fabriker om det skulle behövas, säger Martin Linder.

För mer Information:

Martin Linder
Styrelseordförande, Leab Group
Mobil: +46 70 3676890
Mail: martin.linder@leab.se

mycronic-my200dx14_nyhet