Det snabba genombrottet för Autotanks nya fullserviceterminal Nordic Card 2C får positiva effekter för Leab som utsetts till leverantör av den nya terminalen. Det sammanlagda ordervärdet för Leabs del uppgår initialt till ca 16 miljoner kronor. Lanseringen av den nya terminalen stärker Autotanks ställning på den nordiska marknaden och ytterligare beställningar är därför att vänta.

Autotanks nya betalningsterminal för servicestationer Nordic Card 2C har mottagits mycket positivt av oljebolagen. Innan halvårsskiftet ska över 600 st terminaler levereras till de ledande oljebolagen på den nordiska marknaden. Därutöver tillkommer närmare 300 st kompaktterminaler av traditionell typ.

Den nyutvecklade betalningsterminalen Nordic Card 2C är en multimediaterminal med betalningsfunktion. Terminalen, som kan levereras med 7 eller 12 tums skärm och touch-funktion, erbjuder dessutom helt andra möjligheter till fjärravläsning och fjärrstyrning.

För Autotank innebär leveranserna av den nya terminalen att de stärker sin ställning på den nordiska marknaden ytterligare.
– Det snabba genombrottet för Nordic Card 2C visar att Autotank har produkter som kan möta de krav som ställs på en modern fullservicestation. Vi räknar därför med att de nu erhållna beställningarna ska bereda vägen för ytterligare affärer, säger Hans-Eric Karlsson, ansvarig för payment solutions vid Autotank Products AB.

Leab, som sedan tidigare tillverkar den mer traditionella kompaktterminalen, har fått uppdraget att leverera den nya terminalen Nordic Card 2C. Inledningsvis uppgår det sammanlagda ordervärdet för Leabs del till ca 16 miljoner kronor.
– Vi har verkligen högtryck i vår verksamhet just nu och det ökar ytterligare nu när leveranserna av den nya betalningsterminalen till Autotank kommit igång på allvar, i synnerhet då de ska levereras inom en så kort tidsrymd. För att möta våra kunders behov har vi anställt ett 50-tal personer i våra fabriker under de senaste sex månaderna, säger Leabs VD Erik Svedmark.

För Leab har 2007 överhuvudtaget börjat bra och gruppen med fabriker i Lövånger, Uppsala och Tallinn har befäst sin position som Sveriges ledande kontraktstillverkare vid sidan av de börsnoterade företagen.
– Normalt sett är kvartal ett årets svagaste för oss. Omsättningen första kvartalet i år har dock varit mycket bra och kvartal två ser ännu bättre ut, bl a beroende på ordern från Autotank. Det senaste halvåret ligger vi på en årstakt ca 350 miljoner kronor, avslutar Erik Svedmark.

AUTOTANK PRODUCTS AB tillhandahåller produkter och system till oljebolagens servicestationer för kostnadseffektiv försäljning av bränslen och tillbehör. Autotank Products AB, som ingår i finska Aspo-gruppen, finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

LEAB GROUP är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Leab omsätter ca 300 mkr årligen och finns representerat i Lövånger, Uppsala, Jönköping och Tallinn i Estland. Leab ingår i Lifco-Sorb Industri, en företagsgrupp med ca 2,2 miljarder SEK i omsättning och med över 1200 anställda. Lifco-Sorb Industri ägs av industrimannen Carl Bennet.

För ytterligare information kontakta:

Autotank Products AB
Affärsområdeschef payment solutions Hans-Eric Karlsson
tel 08-704 05 39, mobil 070-831 93 30

Lövånger Elektronik AB
VD Erik Svedmark
tel 0913-24501, mobil 070-637 68 90