Framgång föder framgång. Det kan verkligen sägas gälla för June Elektronik som under 2006 ökade omsättningen med 70% till drygt 24 mkr. Nu satsar företaget vidare med investeringar och ökad marknadsföring.

June Elektronik ökade omsättningen under 2006 med 10,1 mkr och landade på 24,5 mkr för helåret 2006, en tillväxt på över 70%. Ökningen beror dels på att June Elektroniks befintliga kunder utvecklats mycket positivt under 2006, dels på flera nya kunduppdrag. På två år har företaget omsättning mer än fördubblats.

– När våra kunder lyckas bra, lyckas också vi bra. Vår viktigaste framgångfaktor är nära och långsiktiga kundrelationer, säger June Elektroniks VD Peter Marklund.

Den enskilt viktigaste orsaken till June Elektroniks positiva utveckling är att en av företagets kunder, Sensys Traffic, har gjort flera viktiga genombrott för sina produkter på marknaden för trafikinformatik de senaste åren.

June Elektronik, som nu har 17 anställda, har genomfört flera framtidsinriktade investeringar under 2006.
– Vi har bl a investerat i ytterligare en Europlacer ytmonteringsmaskin samt en selektivlödmaskin med kvävgasgenerator. Därigenom har vi lagt grunden för fortsatt tillväxt och i förlängningen även ytterligare nyanställningar, säger en optimistisk Peter Marklund som ser fram emot ett spännande 2007.

Genom ökade marknadsföringsinsatser är Peter Marklunds förhoppning att fler ska få upp ögonen för det lilla elektronikföretaget med lokal ägare och snabba beslutsvägar.
– Så här långt har vi nästan inte marknadsfört oss alls. Den långsiktiga strategin är att intensifiera marknadsföringen av företaget så att även företag utanför Jönköping ska hitta till oss i större utsträckning. På denna punkt utgör det nära samarbetet med Leab Group en viktig pusselbit, både vad gäller resurser för marknadsföring som utnyttjande av gruppens totala resurser, avslutar Peter Marklund.

Jönköpingsföretaget June Elektronik AB erbjuder kvalificerad tillverkning av såväl hålmonterade som ytmonterade kretskort. Tillverkningen är inriktad på prototyper och serieproduktion i mindre till medelstora serier. Företaget, som ägs av Peter Marklund, har 17 anställda och omsatte 24 mkr 2006. June Elektronik har partnerskapsavtal med Leab Group, en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronikprodukter.

För ytterligare information kontakta:

June Elektronik AB
VD Peter Marklund
tel 036–16 36 90
mobil 070-620 51 09