Miljövänlig produktion | Leab
RoHS-direktivet är numera lag i Sverige. Känner du dig osäker på hur du ska gå till väga för att anpassa dina produkter till RoHS direktivet? Vänd dig till oss.

I syfte att skydda människors hälsa och främja en miljövänlig återvinning av elektriska och elektroniska produkter har EU utfärdat det så kallande RoHS-direktivet. Direktivet, som begränsar användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB/PBDE, blev lag i Sverige den 1/7 2006.

För att underlätta övergången till blyfritt kan Leab utföra en produktanalys. Produktanalysen är utgångspunkten för arbetet med att anpassa enskilda produkter till kraven i RoHs-direktivet.

Leab kan leverera en statusrapport som anger hur många av en produkts ingående komponenter som vid rapporttillfället inte uppfyller kraven enligt RoHs-direktivet.

Självklart är alla våra fabriker anpassade för tillverkning enligt kraven RoHS-direktivet.

 

 

404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá