Kvalitet och miljö | Leab

Kvalitet och miljö

Leabs ledningssystem är processorienterat och byggt på en mycket modern och användarvänlig plattform för hantering av dokument och ärenden. Ledningssystemet styr verksamhetskritiska processer och stödjer det dagliga förbättringsarbetet.För att möta våra olika kunders krav är Leabs produktion och ledningssystem certifierade enligt många olika industristandarder. Alla fabriker har komplett ESD-skydd omfattande golv, arbetsplatser, lastbärare verktyg m m.

Kvalitetscertifikaten laddar du hem här.

Leabs maskinpark är sedan länge anpassad till lödning med blyfria lod. En stor andel av de produkter som Leab tillverkar används i krävande miljöer. Vi använder därför olika kemikalier i vår tillverkning, som t ex tvättmedel, skyddslacker och gjutmassor, för att uppfylla produkternas krav på miljötålighet. Att använda dessa kemikalier utan påverkan på hälsa och miljö är en självklarhet för oss. Leab har därför investerat i moderna utrustningar och lokaler för effektiv, kontrollerad och säker hantering av kemikalier.

-På allt fler elektronikprodukter ställs ökade krav när det gäller tvättning, lackning och ingjutning. Här kontrolleras lackningsprocessen med UV-ljus.

 

Uppförandekod

Leab Group är ett dotterbolag till Lifco AB och följer koncernens uppförandekod.
Läs mer: http://lifco.se/about-lifco/code-of-conduct/

404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá