Leab Group | Stabilitet, soliditet och trygghet

Ägare

Att ha en stark ägare med fokus på långsiktig industriell utveckling är en viktig framgångsfaktor för Leab.

 

Lövånger Elektronik AB (moderbolag i Leab Group) är ett helägt dotterbolag till Lifco AB, en global industrikoncern med cirka 3369 anställda i 133 bolag och 28 länder. Lifco styrs av en tydlig, långsiktig filosofi med fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 15 %.

Lifcos huvudägare, industrimannen Carl Bennet, valde i slutet på 2014 att bredda ägandet i koncernen genom att notera aktien på Nasdaq Stockholm. Detta för att ytterligare stärka företagets varumärke och möjliggöra delägande för de anställda.

Lifco flyttades den 2 januari 2015 till Nasdaq Stockholms large cap-lista. Bolagen på denna lista har ett börsvärde om minst en miljard EURO. Lifco har idag ett börsvärde om cirka 1,2 miljarder EURO. Läs mer om Lifco på lifco.se

Carl Bennet är fortfarande majoritetsägare i Lifco genom bolaget Carl Bennet AB. Övriga företag i denna industrigrupp är bl a Getinge Industrier och Elanders. Gruppen har en sammanlagd omsättning på ca 29,5 miljarder SEK. Läs mer om Carl Bennet på carlbennetab.se.


Carl Bennet
404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá